กะท้อน

กะท้อนอายุ 1 ปี ที่ สวนชีววิถี

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

ชื่อสามัญ : Santol, Sentul, Red sentol, Yellow sentol
ชื่ออื่นๆ : สะตู สตียา (นราธิวาส), สะโต (ปัตตานี), เตียนล่อน สะท้อน (ภาคใต้), มะติ๋น (ภาคเหนือ), มะต้อง (อุดรธานี, ภาคเหนือ)
วงศ์ : วงศ์กระท้อน (MELIACEAE)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 

เมนูอาหารผักยืนต้น

กระท้อนเป็นผลไม้ที่นอกจากกินสดหรือทำลอยแก้วแล้วยังสามารถนำมาแปลงทำเป็นสำรับกับข้าวมากที่สุดอีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะพันธุ์เปรี้ยว ที่ใช้เนื้อผลและเยื่อปุยขาวๆหุ้มเมล็ดนั้นให้ความเปรี้ยวอมหวานในผัดหมูแบบคนจีน แกงส้มหรือตำส้ม ยำกับหมูต้มและกุ้งแห้ง แช่อิ่ม ตลอดจนตำเป็นน้ำพริกกระท้อน

ใบกระท้อนอ่อนไม่มีรายงานยืนยันการเอามากินไม่ว่าสดหรือลวกสุก แต่ใบแก่สีแดงจัดนั้นบางแห่งตากแห้งจนกรอบและป่นเป็นผงให้สีแดงเสริม(หรือปลอมตัวเพื่อเพิ่มปริมาณให้)พริกป่นด้วย

จาก หนังสือผักยืนต้น กินผักอายุยืน โลกอายุยาว โดย กฤช เหลือลมัย

ข้อมูลทางโภชนาการ

กะท้อน 100 กรัม
โปรตีน 0.118 กรัม
ไขมัน 0.1 กรัม
ใยอาหาร 0.1 กรัม
แคลเซียม 4.3 มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส 17.4 มิลลิกรัม
ธาตุเหล็ก 0.42 มิลลิกรัม
เบต้าแคโรทีน 0.003 ไมโครกรัม
Thiamin 0.045 ไมโครกรัม
วิตามินซี 86 มิลลิกรัม

ที่มา : ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย   ISBN : 974-515-295-1   กองโภชนาการ   กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข, 2544

สรรพคุณทางยา

ส่วนที่ใช้ประกอบอาหาร : ผล