สวนชีววิถี(Growing Diversity Park)

พื้นที่สื่อสารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเกษตรนิเวศ

285133907_3087831344865398_8042487198384825524_n
LINE_ALBUM_กิจกรรมนักสืบอาหาร 21 ธ.ค. 65_230103_244
39454565_264378880869574_6258562005121105920_n
151594384_903745647045029_7771582045887333340_n
38654419_2628568310502199_1255254159905521664_n
LINE_ALBUM_นักสืบอาหาร 22 ธ.ค.65_230103_73
241352006_1042592976493628_5665340628779527775_n
280843319_1041393683168086_405936886149971991_n
274675333_995729334401188_8107842573618495683_n
280851707_1041393433168111_5521436877473282984_n
284288799_1050238158950305_2732090660460067407_n
LINE_ALBUM_กิจกรรมนักสืบอาหาร 21 ธ.ค. 65_230103_69
previous arrow
next arrow

แหล่งข้อมูลและฝึกปฏิบัติ

ห้องเวิร์คชอป
ในพื้นที่ที่เรียนรู้จริง

ประสานงานองค์กร

ที่ทำการของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานทางสังคมประเด็นเกษตรและอาหาร

ผักยืนต้น

รวบรวมพันธุกรรม
เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ

ร้านค้าชุมชน

แหล่งรวบรวมสินค้าที่เราเชื่อมั่น
จากกลุ่มกษตรกรรายย่อย

เน้นความหลากหลาย

ศูนย์รวมความหลากหลาย
ทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

พื้นที่บริการชุมชน

ศูนย์กลางกิจกรรม
เพื่อชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

นิเวศร่องสวนโบราณ

ใกล้ชิดธรรมชาติ
ในพื้นที่เกษตรดั้งเดิมเมืองนนท์

แปลงทดลอง

แบ่งพื้นที่ทดลองผลิตอาหาร
ในพื้นที่สวนกินได้

พื้นที่รวมพันธุ์ผักยืนต้นที่หลากหลาย

ผักยืนต้นในสวนชีววิถี

กิจกรรมในสวนของเรา

สนุก-เล่น-เรียน-รู้ รับบท “นักสืบอาหาร”

สวนชีววิถี (Growing Diversity Park) ตำบลไทรม้า นนทบุรี ทีมงานสวนชีววิถี ได้มีโอกาสต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน “นักสืบอาหาร” ขึ้นในวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2565 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ประเด็นความมั่นคงอาหาร อาหารปลอดภัย และความหลากหลายของพืชอาหารและสิ่งมีชีวิตในนิเวศสวน โดยได้ออกแบบเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อีกทั้งยังคำนึงถึงการกระตุ้นให้เกิดความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ลดหวาน-มัน-เค็ม ซึ่งจะเป็นทักษะที่นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และลดความเสี่ยงของการเป็นโรค NCDs 6 โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนนทบุรีที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้มีทั้งสิ้น 4 ฐานสำคัญ ฐานที่ 1  ดอก ใบ กินได้ พี่เลี้ยงประจำกลุ่มอธิบายสาระเกี่ยวกับพืชและวัชพืชในนิเวศสวนที่สามารถนำมาทำเมนูผักอบชีส 2 ชนิด ได้แก่ ผักไชยาหรือคะน้าแม็กซิโก และผักโขมไทยหรือผักโขมบ้าน ซึ่งเป็นผักพื้นถิ่นในประเทศเม็กซิโกเป็นไม้ทรงพุ่ม สูงประมาณ 3 เมตร มีใบคล้ายกับใบมะละกอ สีเขียวเข้ม ส่วนที่นำมารับประทานคือยอดอ่อน ใบกรุบกรอบ ไม่มีรสขม มีกลิ่นเหม็นเขียวเล็กน้อย รสชาติจืดคล้ายคะน้า […]

‘เทศกาลสวนผักคนเมือง’ 2565 – ‘เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์’

กลับมาอีกครั้งกับ วาระสำคัญประจำปีของโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย ปีนี้เรากลับมาในหัวข้อ ‘เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์’ ด้วยอยากชวนทุกคนมาร่วมนิยาม ‘ความสัมพันธ์’ ระหว่างพื้นที่อาหารของเมืองกับผู้คนทั้งในเมืองและรอบเมืองให้มีความหมายกว้างและลึกซึ้งกว่าที่เคย…. และเหมือนทุกๆ ปี เทศกาลสวนผักคนเมืองพร้อมนำเสนอกิจกรรม และพื้นที่สื่อสารเรื่องระบบอาหารยั่งยืนในรูปแบบอันหลากหลาย อาทิ – เสวนาว่าเรื่องการพัฒนาระบบอาหารยั่งยืนในหลากมิติ – Intensive เวิร์กชอป เกษตรในเมืองและการพึ่งตนเองในเมือง – เวิร์กชอป อาหารจากแป้งข้าวพื้นบ้าน ตอน ‘ข้าวใหม่จากแดนใต้’ – Urban Foraging ครั้งที่ 2 ตอน “ตู้ยาริมทาง” – อบรมการดูแลสุขภาพแบบฉบับทางเลือกในภาวะลองโควิด – เวิร์กชอปและการแสดง เคลื่อนไหวร่างกายไปกับ(ฟาร์ม)สัมพันธ์ – ลานสวนผักบำบัด – ลานกิจกรรมเด็กและครอบครัว – City Farm Market พบกับ เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดเล็ก เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและสวนผักคนเมือง.. วันเสาร์ที่ 28-วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565เวลา: […]

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี รับปากยังไม่นำ CPTPP เข้าครม. หากยังไม่มีการศึกษารอบด้าน

นนทบุรี, 20 ธันวาคม 2564 – การเข้าหารือของนาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) พร้อมคณะ กับกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม #No CPTPP [1] ต่อกรณีการเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกของความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP ได้ข้อสรุปว่า จะยังไม่มีการนำ CPTPP เข้าให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อยื่นเจตจำนงเข้าร่วมความตกลงนี้กับประเทศสมาชิกหากยังไม่มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เอฟทีเอ ว็อทช์ และเครือข่ายฯ เป็นตัวแทนของประชาชนกว่า 400,000 [2] คนที่ร่วมลงชื่อคัดค้านการที่ไทยจะเข้าร่วมความตกลง CPTPP ต้อนรับการเข้าพบหารือของดอน ปรมัตถ์วินัย และคณะ พูดคุยถึงข้อกังวลในผลกระทบที่รุนแรงและระยะยาวต่อประชาชน และนำเสนอให้กนศ.ยุติความพยายามที่จะนำเรื่องการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ดอน ปรมัตถ์วินัย ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้รับทราบถึงจุดยืนของภาคประชาสังคม และกล่าวว่า “เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียว ข้อมูลที่กนศ.ให้มากับข้อมูลของ FTA Watch และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม #NoCPTPP นั้นแตกต่างกันมาก […]

เครือข่ายภาคประชาสังคม #NoCPTPP ชี้ #ฉิบหายแน่ หากรัฐบาลตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP

นนทบุรี, 2 ธันวาคม 2564 – เครือข่ายภาคประชาสังคม #NoCPTPP [1] ในฐานะตัวแทนจากประชาชนกว่า 400,000 เสียง[2] จัดงาน “ความฉิบหายจะมาเยือน Say No to CPTPP บอกแล้วไม่เอา CPTPP” ที่สวนชีววิถี-สวนผักคนเมือง  ไทรม้า จังหวัดนนทบุรี เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รับฟังเสียงของประชาชนที่คัดค้านการเข้าร่วมเป็นภาคี CPTPP มานานกว่า 2 ปี โดยยกเลิกการพิจารณาเข้าร่วม CPTPP ซึ่งริดรอนสิทธิของประชาชนและตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ในทันที ในขณะที่วันที่ 8 ธันวาคมที่จะถึงนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เพื่อชงเรื่องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายื่นหนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมความตกลง CPTPP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ในวันในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธาน  FTA Watch ตัวแทนจากเครือข่าย #NoCPTPP กล่าวว่า“เครือข่าย #NoCPTPP ต้องการเห็นการตัดสินใจของรัฐบาลที่เห็นผลประโยชน์ของประชาชน […]

น้องๆ โรงเรียนปัญญาประทีป ฝึกทำซีอิ้ว

ทีมคุณครูจาก รร.ปัญญาประทีป พาน้องๆ มาเวิร์คชอปซีอิ๊วใบหม่อน ที่สวนชีววิถี เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ก่อนจะทำซีอิ๊ว ก็ชวนกันมาเล่นเกมส์สนุก ที่ได้เป็นคำตอบให้ว่าทำไมเราต้องทำซีอิ๊วกินเอง หรือเลือกอุดหนุนผู้ผลิตรายย่อย เลือกอุดหนุนผู้ผลิตที่ใส่ใจไม่ใส่สารเคมี เริ่มตั้งแต่เกมส์แข่งยี่ห้อ ที่หลายคนพบว่ายี่ห้อเครื่องใช้ของกินทั้งหลายที่เรารู้จักเป็นของผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ และเรรู้จักยี่ห้ออะไรที่เป็นของพื้นบ้านน้อยมาก จึงชวนกันมาอุดหนุนสินค้าท้องถิ่น เพือสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น และมาอ่านฉลากเครื่องปรุงรส เช่น ซีอิ๊ว น้ำปลา ซอสปรุงรส เพื่อให้เห็นว่าของขายในท้องตลาดเติมอะไรที่เราไม่รู้จักมากมาย ถ้าอยากปลอดภัย ต้องมาลองทำเองจ้า