บริการสถานที่สำหรับประชุม สัมมนา

ห้องประชุมขนาดเล็ก

ห้องประชุมขนาดใหญ่ หรือ ห้องฝึกอบรม

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราได้เตรียมไว้

  • อุปกรณ์เครื่องเสียง
  • เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ระบบ HD รองรับการใช้งาน
  • Wifi internet ความเร็วสูงไว้บริการฟรี ทั่วทุกพื้นที่ของสวนและอาคาร
  • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เรามี เช่น ห้องน้ำและทางลาด
  • อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ที่เราคัดเลือกวัตถุดิบจากระบบเกษตรอินทรีย์ ในราคาที่สมเหตุสมผล

ฝากบอกกันก่อน

  • เราจริงจังเรื่องมาตราการดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันโรคระบาดตามข้อกำหนดที่เหมาะสมกับสถานการณ์
  • เราจริงจังกับการงดนำภาชนะพลาสติกเข้าพื้นที่
  • เราจริงจังกับการจัดการขยะให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
  • สวนชีววิถีเป็นพื้นที่ปลอดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์