มะเม่าไข่ปลา

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

ชื่อสามัญ : Black currant tree

ชื่ออื่น ๆ : –

วงศ์ : PHYLLANTHACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antidesma ghaesembilla Gaertn.

ชื่อพ้องวิทย์ : –

ลักษณะสำคัญ : ทรงพุ่มหนา ต้นมักคดเคี้ยวและมีตะปุ่มตะป่ำ กิ่งก้านแตกต่ำ ต้นต่างเพศกัน ใบ 4-10×2-5 ซม. รูปไข่ ปลายป้านหรือมีติ่งที่ปลายทั้งสองด้าน ใบอ่อนสีชมพูมีขน ใบแก่สีเขียว ไม่มีขนหรือมีขนห่างๆ ด้านล่างและบนเส้นใบด้านบน เส้นใบข้างโค้ง 6-7 คู่ ก้านใบ 0.2-1.2 ซม. มีขนสีแดงขณะยังอ่อน ดอกตัวผู้ 1.5 มม. สีเขียวออกเหลือง มีกลิ่นเล็กน้อย เรียงห่างๆบนก้านชูที่ตั้งตรง มี 2-8 ช่อ ช่อยาว 3-10 ซม. ดอกย่อยไม่มีก้าน ชั้นกลีบเลี้ยงมี 4-5 พู 0.8 มม. หมอนรองดอกมีต่อม 4-5 ต่อม เกสรตัวผู้ 4-5 อัน รังไข่เป็นหมัน ดอกตัวเมีย 2-3 มม. ก้านดอก 0.5 มม. กลีบเลี้ยง 0.9 มม. ปลายเกสรตัวเมีย 3-4 แฉก หมอนรองดอกรูปถ้วยมีขนยาว ผล 0.3-0.5 ซม. กลมหรือแบนเล็กน้อย มีขนปกคลุมด้านบนมีติ่งเล็กๆ

ระบบนิเวศและการกระจาย : พบกระจายพันธุ์ทางตอนใต้ของจีน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิวกินี ออสเตรเลีย ในไทยพบทุกภาค พบทั่วไปในชายป่าดิบ ป่าโปร่ง ป่าพรุ ชายป่าชายเลน รวมทั้งนำมาปลูกในเมือง ริมถนนและริมน้ำ ความสูงถึง 1250 เมตร

การเพาะปลูก : ขึ้นในดินเหนียวปนทราย ดินร่วน ดินพรุ บางครั้งในดินเป็นด่างสูง มักพบบ่อยครั้งในพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เป็นประจำและถูกกล่าวว่าทนไฟได้

การขยายพันธุ์ : เมล็ด

ส่วนของพืชที่ใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนให้รสเปรี้ยว และผลสุก

แหล่งเก็บหา : สวนสมรม ชายป่า

เมนูอาหารผักยืนต้น

ข้อมูลทางโภชนาการ

สรรพคุณทางยา

การใช้ประโยชน์อื่นๆ

  • ไม้เบา นุ่มและแตกเมื่อแห้ง แต่อย่างไรก็ตามมันถูกนำมาใช้ทำโครงหลังคา