มะตูมซาอุ

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

เมนูอาหารผักยืนต้น

จาก หนังสือผักยืนต้น กินผักอายุยืน โลกอายุยาว โดย กฤช เหลือลมัย หน้า 104 105

ข้อมูลทางโภชนาการ

สรรพคุณทางยา

การใช้ประโยชน์อื่นๆ