ชีววิถี ชีวียั่งยืน สิ่งแวดล้อมสดชื่น เยาวชนต้องร่วมอนุรักษ์

]วันนี้คณะจาก เทศบาลตำบลไทรม้า มาจัดกิจกรรม “ชีววิถี ชีวียั่งยืน สิ่งแวดล้อมสดชื่น เยาวชนต้องร่วมอนุรักษ์” เด็ก ๆ จาก รร.ชุมชนไทรม้า มาฟังเรื่องนิเวศน์และผักผลไม้ในสวนยกร่องกัน ที่ สวนชีววิถี Growing Diversity Park