‘เทศกาลสวนผักคนเมือง’ 2565 – ‘เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์’

กลับมาอีกครั้งกับ วาระสำคัญประจำปีของโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย

ปีนี้เรากลับมาในหัวข้อ ‘เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์’ ด้วยอยากชวนทุกคนมาร่วมนิยาม ‘ความสัมพันธ์’ ระหว่างพื้นที่อาหารของเมืองกับผู้คนทั้งในเมืองและรอบเมืองให้มีความหมายกว้างและลึกซึ้งกว่าที่เคย….

และเหมือนทุกๆ ปี เทศกาลสวนผักคนเมืองพร้อมนำเสนอกิจกรรม และพื้นที่สื่อสารเรื่องระบบอาหารยั่งยืนในรูปแบบอันหลากหลาย อาทิ

– เสวนาว่าเรื่องการพัฒนาระบบอาหารยั่งยืนในหลากมิติ

– Intensive เวิร์กชอป เกษตรในเมืองและการพึ่งตนเองในเมือง

– เวิร์กชอป อาหารจากแป้งข้าวพื้นบ้าน ตอน ‘ข้าวใหม่จากแดนใต้’

– Urban Foraging ครั้งที่ 2 ตอน “ตู้ยาริมทาง”

– อบรมการดูแลสุขภาพแบบฉบับทางเลือกในภาวะลองโควิด

– เวิร์กชอปและการแสดง เคลื่อนไหวร่างกายไปกับ(ฟาร์ม)สัมพันธ์

– ลานสวนผักบำบัด

– ลานกิจกรรมเด็กและครอบครัว

– City Farm Market พบกับ เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการขนาดเล็ก เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและสวนผักคนเมือง..

วันเสาร์ที่ 28-วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565เวลา: 9.30-17.00 น.สถานที่: สวนผักคนเมือง ไทรม้า นนทบุรี

ที่มา : โครงการสวนผักคนเมือง