ลงแปลงกันช่วงหน้าฝน ผู้เข้าร่วมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงนี้สวนชีววิถีมีความคึกคัก สวนก็ชุ่มชื่นฝนฉ่ำทุกวัน ผักเก่าก็กำลังได้เก็บเมล็ด ผักใหม่ก็จะได้ทยอยลงรับฝน เมื่อวานคณะจากสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเยี่ยมชมฟังการบรรยายทำความรู้จักงานของมูลนิธิชีววิถี สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร และการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ พร้อมลงมือปลูกผัก ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน และการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ปิดท้ายด้วยอาหารกลางวันจากวัตถุดิบคัดสรรจากเครือข่ายที่เรารู้จักและไว้ใจ