เวทีวิเคราะห์ทำความเข้าใจเนื้อหา “พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชและเชื่อมโยงกับ UPOV 1991”

สวนชีววิถี ได้มีกิจกรรมจัดเวทีวิเคราะห์ทำความเข้าใจเนื้อหา “พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชและเชื่อมโยงกับ UPOV 1991” โดยมีทีมพี่น้องเครือข่ายเกษตรกรจากหลายพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นอกจากนี้ ทางสวนชีววิถียังได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยเมนู “ผัดไท” ที่วัตถุดิบเดินทางมาจากกลุ่มเกษตรอินทริย์จังหวัดกบินทร์บุรี รับรองเลยว่านอกจากจะครบถ้วนด้วยรสชาติแล้วนั้น ยังดีต่อสุขภาพและปลอดสารพิษอย่างแน่นอน รับรองว่าหากได้ชิมแล้วผู้ทานต้องเกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

ใครที่อยากรับประทานอาหารวัตถุดิบคุณภาพดี ปลอดสารเคมี และยังได้เชื่อมโยงกับเกษตรรายย่อยในแต่ละพื้นที่ อย่าลืมมาแวะรับประทานที่ cafe ณ สวนชีววิถี นะคะ อีกไม่นานคาเฟ่แห่งนี้ก็จะมีเมนูหลากหลายทั้งคาว หวาน เครื่องดื่มที่คัดสรรวัตถุดิบดีๆจากเกษตรอินทริย์ทั่วประเทศ สมกับสโลแกนที่ว่า “กินอย่างรู้ที่มา กินอย่างรู้คุณค่า กินเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย และรักษาความยั่งยืนของทรัพยากร” ค่ะ