ชวนตำพริกแกง 4 อย่าง กับ กฤช เหลือลมัย

ตำกันไปเป็นที่สนั่นลั่นห้อง
วงเล็กๆ ได้ดมของเพื่อนของตัว เทียบกันว่าใครมือหนักอะไร ครกนี้กลิ่นอะไรนำ

และแกงอย่างรีบเร่งเพราะมัวคุยกัน เริ่มตำช้า แผนแกล้งให้หิวค่ะ พอแกงแล้วจะได้รู้สึกว่า อร่อยยยอ่ะ 😅

ขอบคุณคุณกฤช ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่าน ขอบคุณทีมงานแกะกระเทียม และมือตำของเราด้วยค่ะ