ผักยืนต้น 2

ผักยืนต้น
ขี้เหล็ก

ชะมวง

ผักเหมียง

เม็ก

ทำมัง

พฤกษ์

ตะลิงปลิง

ผักติ้ว

มะรุม

ฮ้วนหมู

กะท้อน


กระบก


กันเกรา


กุ่มน้ำ


โกโก้


ขนุน


คนทิสอทะเล


คอแลน


แค


แคนา


แคหางค่าง


จำปาดะ


จันอิน


จิกน้ำ


ชมพู่มะเหมี่ยว


ชะอม


ชำมะเลียงบ้าน


เชียงดา


ทุเรียน


ผักไชยา